Backup danych

 

Backup danych.

Ochronna kopia na bieżąco przetwarzanych danych z serwera lub stacji roboczych. W razie wystąpienia awarii pomaga w bardzo krótkim czasie przywrócić system informatyczny do stanu z momentu wykonania ostatniego backupu.

Dlaczego warto wdrożyć serwer backupu ?

  • ręczne wykonywanie kopii zapasowych wymaga sporo czasu, w przypadku dużej ilości danych może być to proces bardzo długotrwały
  • serwer backupu umożliwia zautomatyzowany proces wykonywania kopii zapasowych
  • kopie zapasowe są przyrostowe, powoduje to że mamy możliwość odzysku danych nawet do kilkudziesięciu dni wstecz
  • odzysk danych możemy dla Państwa wykonać zdalnie

Główne zalety wykorzystania backupu:

  • wykonywanie przyrostowych backupów okresowych serwerów, stacji roboczych
  • wykonywanie backupów baz danych, całego serwera, określonych plików/katalogów
  • możliwość odzysku danych nawet do 100 dni wstecz
  • możliwość odzyskiwania wybranych plików oraz całych katalogów
  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa na lokalny lub zdalny serwer
  • miesięczne raporty o wykonanych kopiach bezpieczeństwa wysyłane na wskazane adresy e-mail

Kontakt

Zobacz także