Bezpieczeństwo danych

 

Bezpieczeństwo danych.

Skuteczna ochrona zasobów firmy zgromadzonych w sieci oraz dostęp do informacji tylko dla osób do tego upoważnionych to podstawa bezpiecznego funkcjonowania firmy. Bezpieczeństwo danych jest procesem ciągłym i złożonym, wymagającym połączenia najnowszej technologii, dogłębnej wiedzy oraz doświadczenia.

Wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa poprzedzone jest analizą dotychczasowego działania sieci oraz stosowanych w niej sposobów zabezpieczeń. Na podstawie takiej analizy tworzony jest projekt polityki bezpieczeństwa. Jego wdrożenie u Klienta związane jest z odpowiednim zabezpieczeniem serwerów i urządzeń sieciowych. Polityka bezpieczeństwa firmy obejmuje również instalację i konfigurację usługi dostępu od internetu.

Zalety:

  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci firmowej przed atakami z zewnątrz
  • wykrywanie i zapobieganie włamaniom dokonywanym przez nieupoważnione osoby
  • zapewnienie ciągłości dostępu do Internetu poprzez alternatywne łącze dostępowe
  • tworzenie odseparowanych wirtualnych sieci wewnętrznych VLAN
  • translacja adresów IP
  • filtracja pakietów TCP/UDP
  • filtracja usług (blokowanie usług dla pracowników oraz dostępu z internetu)
  • możliwość jednoczesnego użycia translacji adresów IP oraz routingu.
  • zabezpieczenie ruchu na poziomie publicznych adresów IP
  • blokowanie usług, portów, adresów IP itp.

Kontakt

Zobacz także