Konfiguracja WPA2-Enterprise dla profilu sieci bezprzewodowej w systemie Windows 7 (Vista) czyli jak połączyć się z serwerem Radius dla komputerów nie przyłączonych do domeny AD.

1. Wchodzimy w Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Centrum sieci i udostępniania i wybieramy opcję „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi”

radius1

2. Wybieramy opcję „dodaj” następnie „Ręcznie utwórz profil sieciowy”

radius2

3. Wypełniamy pozycję „nazwa sieci” z opcji tryb zabezpieczeń wybieramy „WPA-2 Enterprise” dokładnie jak na poniższym obrazku,

radius3

4. Po pomyślnym dodaniu połączenia wybieramy opcję „ Zmień ustawienia połączenia”

radius4

5. Wybieramy zakładkę „Zabezpieczenia” a następnie „Ustawienia”

radius5

6. Odznaczamy domyślną opcję „ Weryfikuj certyfikat serwera” i przechodzimy do opcji „Konfiguruj”

radius6

7. Odznaczamy opcję „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania i hasła systemu Windows”

radius7

8. Wracamy do punktu 5. I wybieramy opcję „Ustawienia zaawansowane”

radius8

9. Zaznaczamy opcję „Określ tryb uwierzytelniania” i zaznaczmy „Uwierzytelnianie użytkownika lub komputera”

radius9

10. Możemy połączyć się z siecią za pomocą swojego loginu i hasła.