Projektowanie sieci

Projektowanie sieci teleinformatycznej.

Projektowanie sieci teleinformatycznej wymaga zarówno analizy potrzeb i możliwości użytkowników sieci a także uwzględnienia szeregu uwarunkowań infrastruktury, w której sieć będzie działała. Przy tworzeniu rozwiązań skupiamy swoje wysiłki na dokładnym poznaniu potrzeb Klienta. Tylko na tej podstawie możemy wykonać usługę odpowiadającą potrzebom biznesowym. Prawidłowe zaprojektowanie sieci teleinformatycznej ma w istotny sposób usprawnić działanie organizacji a tym samym przynieść korzyści finansowe Państwa firmie.

Oferujemy pomoc przy projektowaniu sieci teleinformatycznych

  • okablowania urządzeń pasywnych (szafy teleinformatyczne, patchpanele, gniazda teleinformatyczne)
  • okablowania przełączników drugiej i trzeciej warstwy, routerów między segmentami sieci i routerów dostępowych
  • okablowania urządzeń dostępowych w sieci WLAN
  • okablowania urządzeń klienckich

Odpowiednie funkcjonowanie sieci informatycznej można zapewnić poprzez wykonanie poprawnej instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych zarówno pasywnych i aktywnych. Nasze doświadczenie i umiejętności, które nabyliśmy przy wykonaniu wielu projektów pozwalają zagwarantować optymalną jakość naszych usług w zakresie instalacji sieci informatycznych.

Kontakt

Zobacz także