Monitoring systemów informatycznych

Monitoring systemów informatycznych.

Sprawne działanie sieci teleinformatycznej, serwerów i usług jest podstawą sprawnego funkcjonowania firm i przedsiębiorstw. Aby zapewnić szybki czas oczekiwania oraz maksymalnie skrócić czas diagnozy usterki, oferujemy monitoring usług oraz urządzeń.

Monitoring obejmuje:

  • serwery
  • usługi działające na serwerach (RAID, serwer plików, WWW, poczta, bazy danych, VPN itp.)
  • urządzenia sieciowe aktywne (routery, switche, bezprzewodowe punkty dostępowe)
  • łącza internetowe
  • aplikacje

Dzięki usłudze monitoringu zyskują Państwo:

  • błyskawiczny czas reakcji na wystąpienie awarii (o powstałym problemie technicznym wiemy do 15 minut od momentu wystąpienia, bez konieczności informowania nas o tym fakcie)
  • serwery i usługi monitorowane są 365 dni w roku przez 24h
  • szybki czas diagnozy usterki
  • natychmiastową pomoc zdalną lub w przypadku konieczności interwencji lokalnej przyjazd naszego specjalisty

Kontakt

Zobacz także